Jak prodat podnik: část čtvrtá – jak připravit svou firmu na prodej

Tomáš Šuverík, 05/12/16

V momentě, kdy se rozhodnete, že svou firmu chcete prodat, máte dvě možnosti: Buď přistoupíte k prodeji ihned, a nabídnete firmu v současném stavu a kondici, nebo prodej naplánujete na blízkou budoucnost – v tom případě máte čas na to, abyste stihli firmu na prodej připravit a pro případné zájemce zvýšit atraktivitu firmy (a samozřejmě i převodní cenu).

Toto rozhodnutí záleží na Vašich motivacích, pokud jste ale již rozhodnutí, informace v tomto a následujících pár článcích vám určitě pomohou naplánovat postup přípravy Vaší firmy k prodeji.

prodej-firmy-inbaseSeznam aktivit, potřebných provést před samotným nabídnutím businessu, můžeme shrnout do čtyř kroků:

1. Identifikujte oblasti, které ve Vaší firmě potřebují zlepšení

Kupující preferují firmy s nízkým rizikem, vysokým zhodnocením a vysokou transparentností. Projděte si všechny aspekty svého podnikání „očima investora“ a zamyslete se, které z oblastí by mohly být kupujícímu překážkou. Například, častou překážkou pro kupující bývá nedostatečná transparentnost a kompletnost v účetních výkazech, která evokuje nižší důvěryhodnost kupujícího ve výkonnost podniku, vzhledem k nedostatečné průkaznosti. Tento problém je dobré si uvědomit a začít na něm pracovat už nějaký čas před prodejem.

2. Připravte si akční plán pro zlepšení identifikovaných oblastí

Pokud zhodnotíte, že identifikované oblasti mohou ovlivnit rozhodování potenciálního zájemce, připravte si časový plán akcí, které jste schopni do prodeje zvládnout. Je potřeba také zhodnotit časovou náročnost a náročnost na zdroje ve srovnání s výsledkem, který provádění plánu přinese. Opět uvedu příklad navazující na předchozí bod; částečným řešením problému s nekompletním účetním výkaznictvím může být včasná identifikace tohoto faktoru a pokus o nápravu účetního výkaznictví. Pro zájemce bude určitě atraktivnější, pokud budete schopni prokázat a podložit výkonnost podniku prostřednictvím úplných a pravdivých účetních dat alespoň několik měsíců před prodejem.

3. Dokud svou firmu připravujete na prezentaci zájemcům, udržte své plány diskrétní

Je dobré svěřit se se svými plány na prodej firmy jen klíčovým lidem z personálu a případně transakčním poradcům. Pokud je nutné někoho s plány na prodej seznámit, vždy pomůže podpis dohody o mlčenlivosti (anglicky NDA – non-disclosure agreement). Předčasné odhalení vašich plánů by mohlo vyvolat nejistotu v řadách zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů – což samozřejmě může snížit hodnotu vašeho podniku právě v momentě, kdy potřebujete, aby byla co nejvyšší.

4. Průběžně připravujte dokumenty, které budete muset prezentovat během procesu prodeje

I když se to může zdát brzy, je třeba předem myslet na dokumentaci, kterou požaduje (a pravděpodobně bude požadovat i ve vašem případě) většina kupujících nebo jejich zástupců. Přikládáme tedy rozsah dokumentů, které mohou kupující požadovat:

 1. dohoda o mlčenlivosti
 2. účetní výkazy – rozvaha, výsledovka za posledních několik let
 3. aktuální účetní výkazy
 4. zakladatelská listina / společenská smlouva
 5. potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu
 6. daňová přiznání za posledních několik let
 7. přehled pohledávek a závazků
 8. soupis majetku s účetní a reálnou hodnotou
 9. smlouvy s dodavateli a odběrateli
 10. seznam klientů
 11. certifikáty, licence
 12. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, smlouvy o leasingu, pojistné smlouvy a jiná důležitá smluvní dokumentace

Připravujte tedy dokumentaci průběžně –  i když pro prvotní zájem možná bude stačit prezentování úvodních veřejných informací, vážného zájemce bude určitě zajímat hlavně tvrdá dokumentace. Vzhledem k tomu, že se takový zájemce dostane k citlivějším interním datům a jednání zabere už nějaký čas, doporučujeme pojištění si vážného zájmu podpisem rezervační smlouvy a složení rezervačního poplatku zájemcům.

V další části seriálu Jak prodat podnik uvedeme, jak si vybrat správných konzultantů a jak stanovit úvodní prodejnou cenu.