Jak prodat podnik: část druhá – základní otázky před prodejem

Tomáš Šuverík, 10/10/16

V tomto textu se zaměříme na to, co je motivací pro prodej vašeho byznysu a to, jak motivace ovlivňuje načasování a přístup k prodeji.

road-sky-clouds-cloudy-mediumKrok č. 1 – Definujte si, jak naléhavě chcete podnik prodat

V některých případech a životních situacích je potřeba rychlé reakce. V jiných je zase lepší si prodej pečlivě naplánovat.

Je důležité si ale dobře promyslet, jestli se rozhodneme o okamžitý nebo postupný prodej. Uvědomte si, že potřeba rychle ukončit působení ve Vaší společnosti koreluje s nižší prodejní cenou z několika důvodů:

  • Pokud máte preferenci prodat podnik okamžitě, eliminujete možnost posílit atraktivitu vaší společnosti před prodejem.
  • V případě, že je prodej nutný z naléhavých finančních důvodů, přijdete také o možnost rozdělení prodejní ceny na více častí a postupné splácení, co může znova znamenat nižší celkový příjem z prodeje.
  • Při rychlém prodejním procesu a Vašem rychlém odchodu z odvětví bude přechodná fáze předávání know-how krátká, což bude znovu znamenat nižší cenovou nabídku od kupujícího.

Krok č. 2 – Rozhodněte se, zda chcete ve společnosti i nadále působit

Někteří majitelé chtějí odejít z vybudovaných společností jednou provždy, jiní zase mají zájem být do byznysu zapojeni i nadále, ať už jako minoritní vlastník, subdodavatel, zaměstnanec, nebo konzultant. Bývá však pravidlem, že i ten typ prodávajících, kteří z podniku chtějí odejít nadobro, zůstanou po krátké období po prodeji zapojeni, obvykle 3 až 6 měsíců. Tato doba může signifikantně usnadnit novému majiteli zapracování do firmy.

Promyslete si tedy, zda chcete ve Vaší společnosti dále působit, a pokud ano, jakou formou. Také je nutné si stanovit, jaké platové nebo jiné ohodnocení budete za vaše působení v tomto přechodném období požadovat. S prodávajícím o tomto komunikujte, vždy je lepší, když má kupující představu o tom, jakým způsobem plánujete svou společnost opustit.

Krok č. 3 – Stanovte si, komu jste ochoten podnik prodat

Odpovězte si na otázky:

  • Je pro vás důležité, aby byla firma nadále provozována v současné lokalitě, abyste minimalizovali následky pro vaše zaměstnance a klienty?
  • Existuje nějaký klíčový zaměstnanec nebo rodinný příslušník, kterého byste preferovali jako kupujícího?
  • Jsou nějací dodavatelé, odběratelé nebo konkurenti, kterým byste podnik nechtěli prodat?

Každé ano na předchozí otázku znamená zúžení kruhu potenciálních kupců. To má samozřejmě za následek i předpokládanou délku trvání vyhledávání kupujících.

Všechny výše uvedené kroky prodiskutujte se svým transakčním poradcem, nebo se svou rodinou. Je důležité znát i názor svého okolí a jiných lidí – některé faktory můžete snadno subjektivně přehlédnout, nebo na ně zapomenout. V příštím díle si rozebereme plusy a minusy jednotlivých přístupů k prodeji podniku.