Společnost zaměřená na recyklaci plastů a prodej regranulátu

Česká republika

číslo nabídky: 230007

Výrobní areál v majetku
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 95 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
9 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
170 000 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
30 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
11 000 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
25

Hodnotná nemovitost

Moderní vybavení

Rostoucí tržby

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se recyklací plastového odpadu a následnou výrobou regranulátu. Společnost vstupní suroviny vykupuje  ve formě plastového odpadu, který drtí a proměňuje na surovinu, používanou ve plastikářském průmyslu. Společnost na trhu s recyklací plastů úspěšně funguje již více než 30 let.

Přibližně 60% obratu tvoří obchod s plastovými surovinami, 40% obratu plyne ze samotného výrobního procesu. Společnost je schopna recyklovat materiály jako jsou například:

 • HDPE, LDPE
 • PP, PA, PC
 • ABS
 • PS
 • PSH apod.

Společnost sídlí ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 000 m², vybaveném moderním technologickým vybavením. Technologie firmy umožňuje zpracování téměř jakéhokoliv druhu plastového odpadu. Společnost neprovozuje třídění vstupu, to je outsourcováno na externí dodavatele. Ve vlastnictví společnosti jsou též kancelářské budovy, skladovací plochy a přilehlé pozemky o rozloze téměř 56 tis. m².

Společnost má aktuálně stabilní tým cca 25 zaměstnanců. Důvodem pro prodej firmy je věk majitelů a potřeba generační obměny. Majitelé jsou v současnosti částečně zapojeni do operativního řízení firmy, po prodeji je ale možné jejich agendu postupně přesunout na zaměstnance firmy. Majitelé jsou samozřejmě ve firmě ochotni po omezenou dobu nadále působit, s cílem zajistit bezproblémové předání veškeré agendy související s rolemi majitelů.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • 4x regranulační linka
 • drtiče
 • VZV
 • osobní auta a běžné zařízení
 • hodnota celkem cca 35 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • portfolio odběratelů a dodavatelů plastového odpadu
 • stabilní pracovní tým
 • ISO certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál, kancelářské budovy,
skladovací plochy a přilehlé pozemky

 • zastavěná plocha: cca 5 000 m²
 • pozemky: cca 56 000 m²
 • odhad hodnoty: 45 mil. Kč

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 25

Zadluženost

 • provozní úvěr 9 mil. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 60 mil Kč
 • 2021: 150 mil. Kč
 • 2022: 170 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 3,0 mil Kč
 • 2021: 6,0 mil. Kč
 • 2022: 11,0 mil. Kč

Ostatní informace

 • Historie: 30+ let
 • Důvod prodeje: generační obměna
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: